Bakkebo (Afdeling Satellitterne)

Bakkebo
Bakkebo er et tilbud for mennesker med særlige behov. Tilbuddet er både botilbud og dagtilbud. Det betyder at beboernes dagbeskæftigelse er en del af at bo på Bakkebo.
På nuværende tidspunkt bor der 4 mænd og 1 kvinde i alderen 30 til 53 år. Alle har 1 til 1 støtte.
Boligerne
Bygningen består af 5 étværelses lejligheder i ét plan på hver 56,10 m2. Lejlighederne har 1 stort værelse med tekøkken, badeværelse og lille terrasse.
På fællesarealerne er vores fælles spisekøkken, opholdsstue med tv og vaskerum. Vi har en stor fælles terrasse til sommerhygge, samvær og grill.
Vi har 4 biler til rådighed, heraf én liftbus til kørestolsbrugere. Vi bruger bilerne til ture, til vores dagtilbud og til beboernes ferier.
Osman 0g Tobias BakkeboVores fokus
Vores pædagogiske tilgang tilpasses beboerens behov, ressourcer og vanskeligheder.
Vi arbejder efter beboernes handleplaner og konkretiserer denne i mål og delmål.  På den baggrund har vi planlagt dagligdagen, så den måder beboernes behov og interesser og der faglige fokus: give beboerne mulighed for både at vedligeholde, udvikle og styrke deres færdigheder.

Livet på Bakkebo
2 af beboerne har dagbeskæftigelse 4 dage om ugen.  Alle har én ugentlig hjemmedag, som bruges til rengøring, oprydning, tøjvask og personlige indkøb.blandet marts 2012 061
Alle beboere har mulighed for individuelt samvær, her tager vi udgangspunkt i beboernes interesser, og glæde ved en aktivitet. Aktiviteten er planlagt og betyder at beboerne både kan se hen til aktiviteten og vi faglige kan tage udgangspunkt i aktiviteten og derved støtte færdigheder og udvikling.
Der bliver jævnligt holdt beboermøde, hvor bl.a. madplaner bliver tilrettelagt, planlægning af ferier, weekendture, musikfestivaller og andre fælles arrangementer.
Vi lægger vægt på at indkøb til mad til de fælles måltider, sker sammen med beboerne.
Ligesom smørring af madpakker også sker i fællesskab – begge dele  i den udstrækning at beboerne kan og vil dette.