Dagtilbuddet Tofteparken

TOFTEPARKEN (Afdeling Søvænge)

Aktivitets- og samværstilbuddet er beliggende centralt i Ølstykke stationsby tæt ved S-toget. Bygningen er indrettet, så lokalerne kan bruges fleksibelt, der er handicapfaciliteter bla. adgang via rampe samt badeværelse med loftlift. Vi kan tilbyde et roligt miljø i meget afgrænsede rammer. Dagtilbuddet rummer få af vores egne beboere. Aktivitets- og samværstilbuddet består af 2 enheder. Det almindelige dagtilbud og en skærmet enhed med 2 pladser.

Målgruppe
Vi henvender os til borgere fortrinsvis beboere på EKBA med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser /handicaps og andre varige lidelser.

Skærmet Enhed:
Vores ”Skærmede Enhed”, er et tilbud til 2 brugere. Dette tilbud tager udgangspunkt i netop de to brugeres behov, hvorfor åbningstid og indhold varierer i forhold til det øvrige tilbud.

Aktiviteter
Vi kendetegnes ved forudsigelighed, genkendelighed og aktiviteter der tilpasses den enkelte. Vi har værksteder med kreative aktiviteter, afslapningsrum, en dejlig have og et stort fælles rum, hvor der laves forskellige aktiviteter ud fra brugernes ønsker og behov. Med udgangspunkt i vores årshjul tilrettelægges vores hverdag efter en ret fast grundstruktur, dette giver genkendelighed og forudsigelighed i hverdagen.

Traditioner :
Hver år 1. oktober fejres dagtilbuddets fødselsdag, herudover fejres en række traditioner f.eks. påske, jul osv. Årets aktuelle planer fremgår af vores årshjul nederst på siden.

Brugerinddragelse
Brugerne inddrages i den daglige planlægning. Et egentlig brugerråd er pt. under etablering for at sikre brugerne reel indflydelse i forhold til deres hverdag på dagtilbuddet.

Pædagogik:
Vores tilgang til beboerne er inspireret af Neuropædagogik, Low arousal pædagogik, Relationspædagogik, Anerkendende tilgang, Struktur pædagogik og Kommunikationspædagogik.

Kommunikation:
Ud over verbal kommunikation, understøtter vi vores verbale kommunikation med Tegn til Tale (TTT) og et tydeligt kropssprog. Hvis brugeren ønsker det så benytter ipad ( tablet) som kommunikations form mellem bosted og Aktivitets- og samværstilbuddet. Vi bruger app’en ”moment diary” hvor det er muligt at lægge skrift, lyd og billedfiler fra brugerens hverdag. Det er brugeren selv der skal anskaffe ipad / tablet.

Personale
Personalegruppen består primært af pædagoger. Normering, gruppestørrelse og personalegruppens sammensætning vil variere efter antallet af indskrevne brugere, og deres behov for støtte. Personalet har øje for brugernes forskellighed og skaber en struktur, som giver tryghed, lyst og glæde til at deltage i tilbuddets aktiviteter.

Åbningstider:
Vi har åbent fra kl. 9-15 mandag til fredag.
Vi holder lukket: alle helligdage, mellem jul & nytår, dagen efter Kr. Himmelfart samt 1. maj og Grundlovsdag.

Hjemmedag:
Mange brugere vælger at have en eller flere ”hjemmedage” i løbet af en uge, placeringen af disse aftales ved indskrivning med dagtilbuddets leder.

Brugerbetaling:
Hvis vi tager på tur, laver mad, holder fest eller lign. skal du have penge med så du kan betale kostprisen. Det betyder at du kun betaler det f.eks. din mad koster hvis vi laver mad. Udgifter vedr. personalet dækkes af Egedal Kommune efter gældende regler. Du vil i god tid få en seddel med hjem, så personalet kan hjælpe dig med at huske at få penge med.

Praktiske oplysninger til brugerne:
Hver dag klokken 12 spiser vi frokost sammen, der er ikke mulighed for at købe mad i dagtilbuddet, så det er vigtigt at du husker din madpakke. Hvis du har lyst til varm mad, har vi en mikroovn du er velkommen til at benytte.
Til maden drikker vi vand.
Vi holder kaffepause sammen hhv. klokken 9 og klokken 14.15. Kaffe og te er gratis .