Dagtilbuddet Tofteparken

TOFTEPARKEN

Vi er et nyt aktivitetscenter beliggende centralt i Ølstykke stationsby tæt ved S-toget. Bygningen er indrettet, så aktiviteterne kan bruges fleksibelt, der er handicapfaciliteter med loftlift og enkelte skærmede enheder. Vi har 23 fuldtidspladser. Vi har åbent fra kl. 9-15 mandag til fredag. Brugernes dagsforløb tilpasses den enkeltes valg og interesser.

Målgruppe
Vi henvender os til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser/handicaps så som: Kommunikations handicaps, epilepsi, cerebral parese, hjerneskade og andre varige lidelser.

Tilbuddet
Tilbuddet tager udgangspunkt i den enkelte brugers behov og rummer de forskellige brugeres forskeligheder. Aktiviteterne er meningsgivende for den enkelte, hvor vi vægter brugerens tryghed og glæde.

    • er et sted hvor brugerne er i centrum, og personalet er stolte af det de gør.
    • indeholder en bred vifte af interessante og udfordrende ting, hvor fantasien har frit spil.
    • kan rumme alle og give mulighed for at skabe nye relationer og venskaber.
    • kendetegnes ved en høj faglighed og en høj kvalitet på alle områder.
    • vil være en del af nærmiljøet og byde indenfor, have en god atmosfære, som gør det til et godt sted at være.

Aktiviteter
Vi kendetegnes ved forudsigelighed, genkendelighed og aktiviteter, der tilpasses den enkelte. Vi har motions- og it-rum, værksteder, med træ og kreativiteter, afslapningsrum, udeaktiviteter og Cafe’, hvor der laves forskellige aktiviteter ud fra brugernes ønsker og behov.
For at få den bedst mulig opstart, mødes bruger og personalet evt. sammen med pårørende og/eller kontaktperson til en samtale, inden start for at få afdækket interesser, ønsker og behov.

Brugerinddragelse
Sammen – bruger og personale – laver vi en plan for den kommende uge med en eller flere aktiviteter, så alle ved, hvad vi skal lave den næste uge. I princippet følger man et temaforløb, fx skoven, vand i hverdagen.

Brugerne er med til at beslutte temaer og aktiviteter, vi holder et møde en gang om måneden. Der er også en postkasse til forslag, på den måde kan brugerne bliver inspireret til at komme med forslag til nye aktiviteter, emner, ture etc.

Personale
Personalet består primært af pædagoger og af faggrupper i relation til brugernes interesser og behov. Normeringen og gruppestørrelse tilpasses den enkelte brugers behov. Personalet er fleksible og tilpasse aktiviteter mv. til brugernes ønsker.

Personalegruppen har en høj faglighed, og vi ser muligheder fremfor begrænsninger. Personalet har øje for beboernes forskellighed og skaber en struktur, som giver tryghed, lyst og glæde til at komme og deltage i tilbuddets aktiviteter.

Lovgrundlag
Dagtilbuddet drives i henhold til § 104 i Lov om Social service. Tilbuddet skal bevilges af egen kommune.

Årshjul for Dagtilbuddet Tofteparken 2019

indhold dato tidsrum
Nytår 1/1 lukket
Emne uger : ”Under havet” Uge 3+4 Alm. åbningstid
Forspiring, udplantning , have februar, marts, april Alm. Åbningstid
Vi pynter op til påske Uge 14 + 15 Alm. Åbningstid
Påskefrokost 9/4 Alm. Åbningstid
Skærtorsdag 18/4 Lukket
Langfredag 19/4 Lukket
2. påskedag 22/4 Lukket
1.       maj 1/5 Lukket
Emneuger: krop og bevægelse Uge 19+20 Alm. Åbningstid
St. Bededag 17/5 Lukket
Brugerrådsmøde 21/5 14-15
Kr. Himmelfart 30/5 Lukket
”klemmedag” 31/5 Lukket
Grundlovsdag 5/6 Lukket
2.pinsedag 10/6 Lukket
Sommerfest m. pårørende 18/6 14-16
Sommerværksteder Uge 27-32 Alm. Åbningstid
Emne uger : Høst Uge 37+38 Alm. Åbningstid
Dagtilbuddets fødselsdag 3 år 1/10 Alm. Åbningstid
Halloween vi pynter op og ”uhygger” Uge 43 + 44 Alm. Åbningstid
Brugerrådsmøde 5/11 14-15
Emneuger : Eventyr Uge 46+47 Alm. Åbningstid
Dagtilbuddets julefrokost 3/12 Alm. Åbningstid
Julehygge med pårørende mfl. 17/12 14-16
Juleferie 24/12-1/1 Lukket