Dagtilbuddet Tofteparken

TOFTEPARKEN

Aktivitets- og samværstilbuddet er beliggende centralt i Ølstykke stationsby tæt ved S-toget. Bygningen er indrettet, så lokalerne kan bruges fleksibelt, der er handicapfaciliteter bla. adgang via rampe samt badeværelse med loftlift. Vi kan tilbyde et roligt miljø i meget afgrænsede rammer. Dagtilbuddet rummer op til 23 brugere, men er pt. under opbygning- og har ledige pladser. Aktivitets- og samværstilbuddet består af 2 enheder. Det almindelige dagtilbud med 21 pladser og en skærmet enhed med 2 pladser.

Målgruppe
Vi henvender os til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser /handicaps og andre varige lidelser.

Skærmet Enhed:
Vores ”Skærmede Enhed”, er et tilbud til 2 brugere. Dette tilbud tager udgangspunkt i netop de to brugeres behov, hvorfor åbningstid og indhold varierer i forhold til det øvrige tilbud.

Aktiviteter
Vi kendetegnes ved forudsigelighed, genkendelighed og aktiviteter der tilpasses den enkelte. Vi har værksteder med kreative aktiviteter, afslapningsrum, en dejlig have og et stort fælles rum, hvor der laves forskellige aktiviteter ud fra brugernes ønsker og behov. Med udgangspunkt i vores årshjul tilrettelægges vores hverdag efter en ret fast grundstruktur, dette giver genkendelighed og forudsigelighed i hverdagen.

Traditioner :
Hver år 1. oktober fejres dagtilbuddets fødselsdag, herudover fejres en række traditioner f.eks. påske, jul osv. Årets aktuelle planer fremgår af vores årshjul nederst på siden.

Brugerinddragelse
Brugerne inddrages i den daglige planlægning. Et egentlig brugerråd er pt. under etablering for at sikre brugerne reel indflydelse i forhold til deres hverdag på dagtilbuddet.

Pædagogik:
Vores tilgang til beboerne er inspireret af Neuropædagogik, Low arousal pædagogik, Relationspædagogik, Anerkendende tilgang, Struktur pædagogik og Kommunikationspædagogik.

Kommunikation:
Ud over verbal kommunikation, understøtter vi vores verbale kommunikation med Tegn til Tale (TTT) og et tydeligt kropssprog. Hvis brugeren ønsker det så benytter ipad ( tablet) som kommunikations form mellem bosted og Aktivitets- og samværstilbuddet. Vi bruger app’en ”moment diary” hvor det er muligt at lægge skrift, lyd og billedfiler fra brugerens hverdag. Det er brugeren selv der skal anskaffe ipad / tablet.

Personale
Personalegruppen består primært af pædagoger. Normering, gruppestørrelse og personalegruppens sammensætning vil variere efter antallet af indskrevne brugere, og deres behov for støtte. Personalet har øje for brugernes forskellighed og skaber en struktur, som giver tryghed, lyst og glæde til at deltage i tilbuddets aktiviteter.

Åbningstider:
Vi har åbent fra kl. 9-15 mandag til fredag.
Vi holder lukket: alle helligdage, mellem jul & nytår, dagen efter Kr. Himmelfart samt 1. maj og Grundlovsdag.

Hjemmedag:
Mange brugere vælger at have en eller flere ”hjemmedage” i løbet af en uge, placeringen af disse aftales ved indskrivning med dagtilbuddets leder.

Brugerbetaling:
Hvis vi tager på tur, laver mad, holder fest eller lign. skal du have penge med så du kan betale kostprisen. Det betyder at du kun betaler det f.eks. din mad koster hvis vi laver mad. Udgifter vedr. personalet dækkes af Egedal Kommune efter gældende regler. Du vil i god tid få en seddel med hjem, så personalet kan hjælpe dig med at huske at få penge med.

Praktiske oplysninger til brugerne:
Hver dag klokken 12 spiser vi frokost sammen, der er ikke mulighed for at købe mad i dagtilbuddet, så det er vigtigt at du husker din madpakke. Hvis du har lyst til varm mad, har vi en mikroovn du er velkommen til at benytte.
Til maden drikker vi vand.
Vi holder kaffepause sammen hhv. klokken 9 og klokken 14.15. Kaffe og te er gratis .

Indskrivning /Visitation:
Foregår via egen sagsbehandler, betalingstilsagn skal foreligge før aftale om praktik / indskrivning kan indgås.

Praktik:
Vi anbefaler 2 ugers praktik inden indskrivning, så vi kan opnå det rette kendskab til borgeren mhp. på takst indplacering mv.

Transport:
Såfremt du ikke selv kan transportere dig til Tofteparken, kan du gennem din kommune søge om kørsel.

Takster:
Fremgår af tilbudsportalen, pris / normering forhandles efter en praktik periode – med mindre brugeren er kendt på forhånd.

Lovgrundlag:
Dagtilbuddet drives i henhold til § 104 i Lov om Social service.

Årshjul for Aktivitets- og samværstilbuddet Tofteparken 2020

indhold dato tidsrum
nytår 1/1 lukket
Emne: Eventyr Januar – Marts Alm. Åbningstid
Emne: Haven April- august Alm. Åbningstid
Påskefrokost 31/3 Alm. Åbningstid
Skærtorsdag 9/4 Lukket
Langfredag 10/4 Lukket
2. påskedag 13/4 Lukket
1.     maj 1/5 Lukket
Store Bededag 8/5 Lukket
Kr. Himmelfarts dag 21/5 Lukket
Klemmedag 22/5 Lukket
2. Pinsedag 1/6 Lukket
Grundlovsdag 5/6 Lukket
Emne: Vikinger September – oktober Alm. Åbningstid
Emne : Jul November- december Alm. Åbningstid
Dagtilbuddets julefrokost 1/12 Alm. Åbningstid
Julehygge med pårørende 15/12 14-16
Juleferie 24/12-3/1 lukket