Faggrupper

 

På EKBA er vi mange forskellige faggrupper, så vi kan varetage opgaverne bedst muligt.

På det pædagogiske område har vi ansat socialpædagoger, SOSU-assistenter, pædagogisk assistenter, SOSU-hjælpere samt omsorgsmedhjælpere.

Som administrativt personale har vi ansat kontoruddannet personale, IT-medarbejder og socialrådgiver.

Som servicepersonale har vi pedeller, køkkenmedarbejdere og rengøringspersonale.