Faglige tilgange og metoder

FAGLIGE TILGANGE:

Det er det pædagogiske grundlag for vores arbejde og det, der ligger bag vores valg af metoder

Neuropædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion.
Formålet er at give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Low arousal er at holde beboernes affektive niveau nede og være på forkant med situationer, der vil kunne føre til affektudbrud eller af andre vil kunne opfattes som problematisk adfærd. Ansvaret for at være på forkant og påvirke er hos den professionelle.

FAGLIGE METODER:

Low arousal er en pædagogisk metode der bruges til at forebygge konflikter og problemskabende adfærd.
Metoden går ud på at ændre måden at stille krav på, at holde affektniveauet nede og at undgå triggere der kan udløse et højere affekt niveau, at aflede hvis affektniveauet stiger. Fx skal der være fokus på ikke at stille for høje krav og ikke fastholde krav, der medfører et højere affekt niveau.
Ansvaret for at undgå og ændre på uhensigtsmæssige situationer og at være på forkant er hos den professionelle.

Neuropædagogikken er særlig velegnet til mennesker med hjerneskader og kognitive problemer, den kan derfor bruges på alle vores beboere. Neuropædagogikken sætter fokus på individets muligheder, begrænsninger og individuelle behov.