Team 1

Boligerne

Team 1 har ni to-værelses lejligheder på 46 m², HUS-1indeholdende køkken og stue i et, soveværelse og badeværelse.
Lejlighederne har en lille terrasse.
Vi har et stort køkken-alrum med spisepladser og dagligstue. Der er en stor fælles terrasse lige udenfor køkkenalrummet.

Beboerne
Her bor 9 mænd og kvinder i alderen 26-41 år. Næsten alle er fysisk handicappede med forskellige behov. Næsten alle beboere har et tilbud om skole eller arbejde i formiddags-/eftermiddagstimerne, 4 dage om ugen. Fridagen bruges til tøjvask, let oprydning i lejlighed og til indkøb sammen med personalet.

Påskefrokost i hus 1 2015 (11)

Husets kendetegn

Vi støtter og hjælper den enkelte i at træffe selvstændige valg og beslutninger, for at beboerne får muligheden for at være så selvbestemmende som muligt i forhold til eget liv.
Vi støtter og hjælper beboerne i deres kommunikation, så deres ideer kan blive til virkelighed i så høj grad det er muligt i relation til fællesskabet i bogruppen. Husmødet er centrum om ideernes tilblivelse. Ideerne bliver til aktiviteter såsom fester, sminke-aften, Bakke-tur mm..
Vi holder Husmøde ca. hver 14. dag.

Livet i Huset

Beboerne  er meget glade for fest og farver. Vi støtter op om ønskerne, og forsøger at muliggøre at  alle ideer eller forslag om aktiviteter føres ud i livet.
Vi lægger vægt på dialog med pårørende, og glæde og sammenhold i bofællesskabet.