Team 2

Boligerne
Der er syv toværelseslejligheder på 42 m², indeholdende køkken og stue i et, soveværelser og badeværelse. Hver lejlighed har en lille terrasse.
på fællesarealet er stort køkken-alrum (med spiseafdeling og dagligstue) og lige udenfor er den store terrasse.

Beboerne i huset
Hus-2Der er plads til 7 personer, beboerne er i alderen 24-85 år. På nær den ældste og den yngste, har alle et godt sprog.

Vores kendetegn
Vi prioriterer, at give den enkelte beboer de rette rammer, således at beboeren gives bedst mulig forudsætning for at få og klare det liv, den enkelte ønsker. Hverdagen tager udgangspunkt i den enkeltes behov, hvor anerkendelsen af retten til selv- og medbestemmelse er vigtig, uanset den enkeltes sproglige kompetencer.

Flere af beboerne har en psykiatrisk lidelse, hvorfor det er væsentligt, at vi anvender klar, venlig og anerkendende kommunikation, både verbalt og nonverbalt, samt udviser accept og rummelighed i forhold til de vanskeligheder en sådan lidelse kan give.

Vores fokus
Flere beboere har visiteret individuelle støtte timer.
Støtte timerne til planlagt individuelt, fx har nogle beboere  samværs- og aktivitetstilbud, andre beboeres støttetimer bruges i  morgentimerne, for at give beboerne mulighed for en god start på dagen.
Vi har fokus på at udvikle og tilpasse vores arbejde og faglighed til de individuelle behov beboerne har og visiteres til. Vi bruger vores pædagogiske møder til at koordinere og gå i dybden i forhold til den enkelt beboer.
Livet i huset
Beboerne har, på nær de to ældste, en fast ugentlig hjemmedag, som vi prioriterer meget højt. Hjemmedagen byder på oprydning i lejlighed, tøjvask og ture ud af huset, hvor der ordnes banksager, indkøb og de fornøjelser, den enkelte værdsætter.
Ferier og ledsagede ture er et andet område som prioriteres højt af alle beboerne i huset. Men ligesom med hensyn til gøremål i hverdagen er det også her meget individuelt, hvilke aktiviteter den enkelte beboer foretrækker.