Job

Skelhøj Team 2 søger en pædagog på 32 timer og en omsorgsmedhjælper på 32 timer pr. uge fra 1. august 2019

Skelhøj er et socialpædagogisk botilbud under EKBA, som er en fusion af Egedal Kommunes botilbud for voksne handicappede med psykisk- og fysisk- funktionsnedsættelse.
På Skelhøj søger vi lige nu to nye kollegaer til Team 2. Skelhøj er et unikt sted, som hver dag byder på små og store oplevelser med borgerne i centrum. Borgerne er voksne udviklingshæmmede, hvis tilværelse er præget af medfødte eller erhvervede hjerneskader og heraf multiple funktionsnedsættelser.
På Skelhøj bor borgerne i egne lejligheder, fordelt på fire huse. Boligerne er forholdsvist nybyggede, og der er indrettet fællesstue og køkken i alle huse, hvor beboerne kan mødes til socialt samvær under fx måltider, husmøder, madlavning, kreative aktiviteter, Disney Show og X-factor fredag aften og lignende. Stillingen er i Team 2.
Borgerne i Team 2 er i alderen 24 – 83, de har mange ressourcer og muligheder, som de skal opfordres og motiveres til at udnytte og bruge. De fleste af borgerne er mobile og de fleste har et veludviklet sprog. Borgernes handicap er udviklingshæmning, autisme og psykiatriske sidebygninger. Alle borgerne har brug for hjælp og støtte til personligpleje.
Vi søger en medarbejder som brænder for arbejdet, og som gennem en høj grad af motivation, initiativer og vedholdenhed i arbejdet er med til, i samarbejde med kollegaer og borgere, at skabe relationer og styrke borgernes selvværd, så de udvikler sig og deres livskvalitet øges. En medarbejder der, på den ene side forstår at sætte sig igennem og skabe rammer, og på den anden side udviser empati og forståelse over for borgerne. Samtidig forventes det, at du er loyal over for fælles beslutninger, og at du selvstændigt og i samarbejde med kollegaer kan udføre diverse opgaver både pædagogisk og administrativt. Vi har en forventning om at du er god til skriftlig dokumentation, hvilket også er en vigtig del af arbejdet.
Vi arbejder med relations pædagogik, med en anderkendende tilgang til borgerne, samt med den neuropædagigiske tilgang. Hvor en fast struktur i dagligdagen er med til at give borgerne forudsigelighed og tryghed. Målsætningen på EKBA er grundlæggende, at skabe et trygt hjem for borgerne, hvor den enkeltes ønsker og behov bliver prioriteret, og hvor hverdagen er struktureret og forudsigelig for borgerne. Vi ønsker, at skabe rammer, hvor den enkelte borger har størst mulig indflydelse på- og deltagende i eget liv. Vi arbejder med selv- og medbestemmelse.
Vi ønsker os en kollega der:

 • Har respekten for at arbejde i borgernes hjem.
 • Kan være synlig og handlekraftig i en omskiftelig hverdag.
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt.
 • Mener at samarbejde bygger på tillid, respekt og dialog.
 • Tager udgangspunkt i at finde nye muligheder og løsninger ift. Den pædagogiske tilgang.
 • Kan udvise engagement og loyalitet, og vægter fagligheden højt.
 • Kan formulerer sig skriftligt og har erfaring med brugen af digital dokumentation, pædagogiske planer.
 • Har kørekort, dette er et krav til stillingen.

 

Til gengæld kan vi tilbyde en arbejdsplads:

 • Hvor alle er med til at udvikle og forme teamet.
 • Hvor du arbejder for og med 7 borgere med meget forskellige behov og ressourcer.
 • Der sætter pris på initiativer og handling.
 • Der har fokus på faglig udvikling og personaleudvikling.
 • Der arbejder med kommunikation, trivsel og samarbejde.
 • Der anvender supervision, med ekstern superviser.
 • Hvor vi kan se mulighederne frem for begrænsninger.

Da EKBA er en døgninstitution må du være beredt på skiftende arbejdstider. Både morgen- og aftenvagter, weekend arbejde hver 2. weekend, samt helligdage.

Vi prioriterer en alsidig sammensat personalegruppe i forhold til køn, alder og erfaring.

Løn- og ansættelsesvilkår: Løn sker efter gældende overenskomst / Ny løn og lokal lønpolitik.

Ansøgningsfrist den 28. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler i uge 29 og 30.

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Teamleder Lone Foss på telefon: 72 59 79 98 i tidsrummet 9.00 – 14.00 på hverdage.

OBS: Stillingerne skal søges via link ved annoncen på Egedal Kommunes hjemmeside.

Link til annoncen tryk her