Job

Erfaren udviklingskonsulent til Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud

Brænder du for arbejdet som udviklingskonsulent? Har du en pæn mængde viden og erfaring på det arbejds- og organisationspsykologiske område? Kunne du tænke dig at bruge dit engagement, din viden og dine konkrete kompetencer i en nyoprettet stilling inden for handicapområdet i Egedal Kommune?

Om os
Den nyoprettede stilling er i Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA). EKBA er fysisk placeret på flere adresser i Egedal Kommune. Vi huser 77 voksne beboere med fysiske og psykiske funktions-nedsættelser. Vi er ca. 200 medarbejdere og en ledelse, der består af forstanderen og 8 teamledere. Det er EKBAs opgave at samarbejde med beboerne, så de får hjælp, støtte og vejledning til at kompensere for eller leve med deres handicap. Målet er størst mulig selvbestemmelse og mestring af deres eget liv og trivsel. Organisatorisk er EKBA placeret i Center for Myndighed og Social service i Egedal Kommune.

Dine arbejdsopgaver
Som udviklingskonsulent på EKBA skal du understøtte forstander og teamledere i arbejdet med en bred vifte af opgaver inden for organisations-, ledelses- og kompetenceudvikling i forhold til at videreudvikle EKBA som en attraktiv arbejdsplads med kerneopgaven i fokus.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at:
Fungere som PA for forstanderen omkring operationelle, administrative og kommunikative opgaver
Understøtte fremdrift og implementering af kommunalt besluttede og styrede projekter. F.eks. implementering af procedurer omkring ensartet dokumentation af pædagogiske indsatser og resultater i dokumentationssystemet Sensum
Udvikle og drive kvalitetsudviklingsprojekter med udgangspunkt i Socialtilsynets vurdering af kvaliteten på EKBA samt de syv temaer i Socialstyrelsens kvalitetsmodel. F.eks. personaleomsætning, pårørendesamarbejde og forebyggelse af vold og overgreb samt magtanvendelser
Igangsætte og drive strategiske udviklingstiltag, der understøtter udvikling af ledelses- og medarbejderfaglig viden og kompetencer – og medvirker til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. F.eks.at implementere kompetencedatabase – et strategisk ledelsesværktøj til afdækning af medarbejderes faglige kompetencer og uddannelsesbehov samt at planlægge, udvikle og gennemføre ledelsesseminarer og medarbejderfaglige kurser og arrangementer
Indgå i coachende samtaler med ledelsen om konkrete dilemmaer og udfordringer forbundet med lederrollen og sparre om udviklingen af EKBA. F.eks. visioner, strategier og handleplaner, håndtering af forandringsprocesser, kommunikation og samarbejde, trivsel og motivation samt krise- og konflikthåndtering
Implementere Egedal Kommunes personalepolitiske strategier og værktøjer til EKBAs HR-årshjul, f.eks. håndtering af sygefravær, MUS og APV- og trivselsundersøgelser.

Synes du, at ovenstående lyder spændende, og har du samtidig solid konsulenterfaring inden for de nævnte jobområder, så kunne det være dig vi søger.

Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse, gerne som cand. psych. med speciale i arbejds- og organisationspsykologi eller en beslægtet uddannelse. Du er i stand til at omsætte teorierne til praktiske metoder og værktøjer og kan gå systematisk til værks.
Vi ser meget gerne, at du har indsigt i pædagogik og i det pædagogiske arbejde på handicapområdet og kan undervise i ledelses- og pædagogfaglige emner. Vi vægter erfaring med HR-området og de traditionelle opgaver, der indgår i HR-årshjulet.

Ligeledes vil det være en fordel, hvis du har erfaring med ledelsessparring på alle niveauer og gerne selv har ledelseserfaring. Den ideelle ansøger har minimum 8 års konsulenterfaring indenfor organisations-, ledelses- og medarbejderudvikling.

Det betyder, at du skal kunne arbejde selvstændigt med:
• Supportering på forstanderens daglige opgaver
• Implementering af strategiske udviklings- og forandringsprojekter
• Projektledelse af kvalitetsudviklingstiltag og indsatsområder
• Strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse
• Ledelsessparring og facilitering af processer
• Implementering af HR-strategier og –værktøjer.

Vi lægger vægt på, at du som person:
• Har et helhedssyn og tænker strategisk
• Kan skabe overblik og struktur og har en god organisationsevne.
• Arbejder løsnings- og ressourcefokuseret
• Har visioner og en god portion ambitioner på egne og vores vegne
• Er god til at opbygge relationer og skabe kontakt og tillid på alle niveauer i
organisationen
• Har et stort socialt engagement, empati og indlevelsesevne.

Jobbet hos os vil give dig:
• Udfordrende, selvstændige og alsidige opgaver, som du selv er med til at forme
• Et stort ansvar med gode personlige og faglige udviklingsmuligheder.
• En arbejdsplads, hvor der er fokus på balancen mellem familie- og arbejdsliv
• En rygefri arbejdsplads.

Ansøgning og tiltrædelse
Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Egedal Kommune ønsker at fremme ligestilling og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk baggrund.

Ansøgningsfristen er torsdag den 20. december 2018. Vi indkalder løbende til samtaler.

Løn- og ansættelsesvilkår
Aflønning og ansættelse sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Har du yderligere spørgsmål vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte Forstander Kim Jørgensen på 72 59 79 25.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 20. december 2018 Tryk her