Job

Social- og sundhedsassistent/pædagog søges til Søvænge Team C 30 timer / uge

Vi søger: En frisk, glad og faglig velfunderet kollega, som har lyst til at arbejde i et forholdsvis nyt team, hvor der lægges vægt på et godt samarbejde, hvor tillid, humor og faglighed skal være i højsædet.

Vi søger: En kollega der har lyst til at lære af og blive inspireret af de borgere der bor i teamet.

Vi søger: En kollega der er bevidst om egne kompetencer og kan tage selvstændige beslutninger.

Vi søger: En kollega der er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig.

Vi søger: En kollega der enten har erfaring med at arbejde ud fra en neuropædagogisk tankegang, eller har interesse i at opnå viden indenfor området.

Lidt om os: Vi er et socialpædagogisk tilbud til udviklingshæmmede. Den ledige stilling er i Team C på afdeling Søvænge, der er beliggende i Ølstykke, tæt på offentlige transportmuligheder. Søvænge omfatter fire teams, hvor af team C´s målgruppe primært består af fysisk og psykisk udviklingshæmmede. I team C bor der 7 borgere. Team C er præget af fælles ansvarlighed. Vi arbejder med en neuropædagogisk og individuel tilgang til borgerne med et særligt fokus på low arousal. Derudover arbejder vi med en anerkendende tilgang, samt individuel struktur for borgerne for at skabe forudsigelighed i deres hverdag. Vi har fokus på tværfagligt samarbejde, og ser dette som en force. Derudover lægger vi vægt på en god dialog med borgernes pårørende, samt daglig dokumentation.

Arbejdstiden i team C er ml. kl. 7-22, derudover arbejde hver anden weekend, samt helligdage. Vi har personalemøde hver 2. uge. Vi samarbejder med Viso, for at opnå det bedste udgangspunkt i forhold til at hjælpe den enkelte ud fra dennes forudsætninger. Vi modtager ligeledes supervision for at optimere den bedst mulige praksis.

Vi vægter omsorg, et glad sind og humor højt. Vi ser os selv som en gruppe, der er god til at tage imod nye kollegaer og favne den inspiration og faglighed de kommer med.

Vi søger en kollega med:

 • Social- og sundhedsassistent uddannelsen/Pædagog uddannelsen.
 • Erfaring inden for specialområdet hertil fysisk og psykiskudviklingshæmmede
 • Gerne med erfaring med neuropædagogik og low arousal
 • Kørekort og vil køre bil og bus med beboere (lille Kørekort)

Vi forventer at du er:

 • Fleksibel
 • Refleksiv
 • Loyal overfor dine kollegaer og trufne beslutninger.
 • Tager ansvar for fællesskabet og opgaver.
 • Etisk velfunderet
 • I stand til at bevare overblikket i pressede og akutte situationer
 • Du ser muligheder fremfor begrænsninger.
 • Kan tåle passiv rygning

 

Hvis du kan genkende dig selv i de ovenstående punkter og dette har vakt din interesse så send os en ansøgning senest den 23 oktober 2017 Ansættelsessamtaler forventes i uge 44

Tiltrædelse ca. 1. december 2017 og gerne tidligere. Ønskes yderligere information kan du kontakte teamleder Britt Christensen på telefon: 72 59 79 97 eller teamleder Lene Brask på telefon: 72597924 Løn – og ansættelse efter gældende overenskomst og ny løn.

 

Stillingen skal søges via link på Egedal Kommunes hjemmeside

Link til ansøgning tryk her

 

Egedal kommune søger pædagog til Tofteparken

Vi søger en frisk, glad og faglig velfunderet kollega, som har lyst til at arbejde i et nyt team hvor der lægges vægt på et godt samarbejde, hvor tillid, humor og faglighed skal være i højsædet. Stillingen er primær i vores skærmet enhed på Tofteparken, men man vil indgå i aktivitets og – samværstilbuddet, de timer man ikke er i den skærmede enhed.

Dine primær arbejdes opgaver vil være, en til én, arbejde med en mandlig borger på 49, som har en udviklingshæmning. Han har ikke behov for personlig pleje.

Han har brug for hjælp til temperament og til at skabe ro omkring sig, med tydelig struktur. Han har behov for en tæt professionel relation i hans dagligdag.

Du vil sammen med en kollega planlægge det pædagogiske arbejde og hans daglige aktiviteter.

Vores forventninger til dig:

at du kan arbejde selvstændig, er mødestabil og loyal

at du kan arbejde med low arousal

at du har kørekort og kan køre handicapbus

at du kan arbejde struktureret ud fra den planlægning der er lavet

at du er fysisk og psykisk robust

at du har kenskab til neuropædagogik

at du kan arbejde i tidsrummet mellem 8.30 til 21:30, stillingen er på 32-35 timer evt. mulighed for flere timer, som aktivitets og – samværstilbuddet udvikles.

Lidt om os:

Den ledige stilling er på afdeling Tofteparken, der er beliggende i Ølstykke, tæt på offentlige transportmuligheder.

Tofteparken er et nyoprettet tilbud der startede 1. okt. 2016, med den skærmede

enhed, samt de spæde skridt til selve aktivitets -og samværstilbuddet.

I EKBA arbejder med en neuropædagogisk og individuel tilgang til borgerne. Derudover arbejder vi med struktur for at skabe forudsigelighed og tryghed. Derudover lægger vi vægt på en god dialog med borgernes pårørende og botilbud.

Vi vægter omsorg, et glad sind og humor højt. Vi ser os selv som en lille gruppe, der er god til at tage imod nye kollegaer og favner den inspiration de kommer med.

Hvis du kan genkende dig selv i de ovenstående punkter og dette har vakt din interesse så send os en ansøgning senest den 31. oktober 2017
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 10. nov. 2017

Tiltrædelse 1. januar 2017 eller snarest.
Ønskes yderligere information kan du kontakte teamleder Kamilla Skjerning på telefon: 72 59 79 98
Løn – og ansættelse efter gældende overenskomst og ny løn.

Stillingen skal søges via link på Egedal Kommunes hjemmeside

Link til ansøgning tryk her

 

 

Egedal kommunes bo-og aktivitetscentersøger teamleder med blæksprutte egenskaber

EKBA er et døgntilbud, hvor der bor 76 voksne mennesker med enten udviklingshæmning, medfødte el. erhvervet hjerneskader. Derudover har vi 25 pladser på vores dagtilbud. Der er 190 fastansatte medarbejdere.

Vi er en organisation, der er i faglig og organisatorisk udvikling.

Dit job bliver at medvirke til at sikre, at vi på EKBA til enhver tid, lever op til vores vision:

Beboerne på EKBAhar mulighederne, så de lever det liv, de ønsker

Vi har et solidt fælles fundament –og bruger vores forskellighed som en styrke

Vi har en høj faglighed,vi ved, hvad vi gør og hvorfor

Vi arbejder målrettet –og har mod til at gå nye veje

Vi får det bedste frem i hinanden, i alt hvad vi gør

Vi er Nysgerrige og Lydhøreog dynamisk handlende

Vi er en attraktiv arbejdsplads og uddannelsessted

Et inspirerende tværfagligt læringsmiljø.

Du bliver en del af et lederteam på 9, der består af forstanderen, samt 8 teamledere. Vi har som udgangspunkt hvert vores ansvarsområde, men arbejder tæt sammen og træffer beslutninger, der går på tværs af vores ansvarsområder.

Vi forventer at du er i besiddelse af stor pædagogisk faglig indsigt indenfor områderne neuropædagogik og Low arousal. Du har ligeledes arbejdsmæssig erfaring indenfor handicapområdet. Samtidig besidder du motiverende værdibaserede lederegenskaber.

Vores menneskesyn er:

Alle mennesker er unikke og ligeværdige. Mennesker er forskellige, forskellige behov, evner og færdigheder, men uanset hvem vi er, hvad vi kan har vi alle den samme værdi som menneske. Vi ser, hører og møder hinanden med lydhørhed og viljen til at forstå.

Dit ansvarsområde som teamleder:

 • Styringsansvarlig for personale og økonomi i dine teams.
 • Sikre kvaliteten i dokumentationen. Herunder være med til at implementere nye indsatsplaner og effektmålingssystem.
 • Sikre den pædagogiske kvalitet.
 • Ansvarlig for udarbejdelse og styring af arbejdsplaner.
 • Gennemføre de nødvendige formelle og uformelle samtaler med medarbejderne i dine teams.

Dine kompetencer:

 • Solid pædagogisk faglig erfaring indenfor området med handicappede. Vi forventer at du har en uddannelse i ledelse indenfor det offentlige område.
 • Gode samarbejdsevner.
 • Gode evner til at involvere, motivere og engagere medarbejderne.
 • God til at se på menneskelige potentialer og udviklingsmuligheder.
 • God til at arbejde systematisk og organiseret.

 

Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist senest søndag d. 29 oktober 2017 Ansættelsessamtaler gennemføres den 3 november 2017.

Ansættelse Stillingen ønskes besat 1. januar 2018. Løn og ansættelsesforhold forhandles og vil afspejle såvel kravene til stillingen som dine kompetencer.

Yderligere oplysninger fås hos forstander Kim Jørgensen 72 59 79 25.

Stillingen skal søges via link på Egedal Kommunes hjemmeside

Link til ansøgning tryk her