Job

Tilkaldevikarer til Skelhøj

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA) er et socialpædagogisk botilbud under § 108 og § 104. Vi er placeret på to forskellige matrikler i hhv. Veksø og Ølstykke.

På Ekba afdeling Skelhøj team 3 i Veksø søges tilkaldevikarer til afløsning ved ferie, sygdom kurser og lign.

Der søges primært vikarer til en borger, hvor funktionen er at opretholde en dagligdag som for ham giver mening og livskvalitet.

Du vil skulle have kørekort da en del af jobbet består af at være ude af huset og på dagtilbud.

Borgeren har brug for tæt kontakt og guidning gennem hele dagen, så det er en fordel hvis du er tydelig i dit kropssprog og tale.

Borgeren er af anden etnisk herkomst end dansk, så jobbet kræver at du kan tale dari eller persisk.

Der vil forekomme meget selvstændigt alene arbejde. Men du vil selvfølgelig blive klædt godt på til det.
Vagterne vil primært være lange vagter 7-22, men kortere vagter vil også kunne forekomme.

På Skelhøj bor borgerne i egne lejligheder, fordelt på fire huse. Boligerne er forholdsvist nybyggede, og der er indrettet fællesstue og køkken i alle huse.
Dagligdagen og det pædagogiske arbejde bliver planlagt ud fra borgernes behov, ressourcer og ønsker, med udgangspunkt i forudsigelighed og struktur, for at skabe ro og tryghed hos borgerne, således at den enkeltes kompetencer og udvikling kommer i spil. Med udgangspunkt i funktionsniveau, gør vi en dyd ud af at inddrage borgerne i de daglige gøremål, med fokus på mestring og aktiv deltagelse i eget liv, for herigennem at vedligeholde og udvikle borgernes kompetencer.
Skelhøj er beliggende tæt på Veksø Station med S-togslinjerne H og C.

Yderligere oplysninger: Du kan kontakte teamleder Britt Christensen på tlf. 72 59 79 97 – hverdage fra kl. 9-15.

Så er DU vores kommende vikar, så send en motiveret ansøgning.

Vi skal have din ansøgning senest fredag d. 19 april 2019

Der vil blive indhentet straffeattest.
Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst og principper for Ny Løn.

OBS Stillingen skal søges via link på stillingsannonce på Egedal Kommunes hjemmeside. Link til annoncen tryk her

 

Uddannet pædagog søges til Søvænge team A

Stillingen er på 35 timer og er ledige pr. 1. juni 2019 eller snarest muligt.

Søvænge er et botilbud for voksne udviklingshæmmede som er opdelt i 5 teams

Søvænge har en anerkendende og neuropædagogisk tilgang i arbejdet.
Vi søger gerne faglig viden til opgaverne enten i form af VISO udredninger, samarbejde med psykiater eller hvad der kan være relevant.

Team A er et hus med 9 beboere i alderen 40 – 63 år, 2 kvinder og 7 mænd.
Team A tager udgangspunkt i den enkeltes behov, hvor anerkendelsen af retten til selv- og medbestemmelse er i højsædet uanset den enkeltes kompetencer.

Det er væsentligt, at vi anvender klar, venlig og anerkendende kommunikation, både verbalt og nonverbalt, samt udviser accept og rummelighed i forhold til de vanskeligheder beboerne kan have.

1 af beboerne er kørestolsbruger og får sondeernæring.
Teamet har tildelt støttetimer til 2 af beboerne.
Støttetimerne anvendes til individuelle samværs- og aktivitetstilbud til den enkelte beboer.

Vi tilbyder en arbejdsplads med mulighed for efteruddannelse, kurser, supervision og faglige udfordringer indenfor fysiske handicaps, psykiatri, neuropædagogik.

Der skal påregnes dag- og aftenarbejde samt arbejde hver anden weekend. Arbejdstiden ligger mellem kl. 7 og 22

Vi er beliggende i Ølstykke tæt på togstation.

Vi søger personale med 
– Pædagogisk uddannelse
– Erfaring indenfor specialområdet
– Erfaring med neuropædagogisk arbejde
– Erfaring i at arbejde i team

Vi forventer
– du er mødestabil
– du er fleksibel
– du har et positivt og anerkendende menneskesyn
– du er loyal overfor fælles trufne aftaler / arbejdsmetoder
– du kan bidrage aktivt til teamets udvikling
– du vil være med til at løfte de praktiske opgaver
– du kan se muligheder frem for begrænsninger
– du har kørekort og vil køre bil og bus
– du har kendskab til IT på brugerniveau (vi dokumenterer i Bosted system)

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og ny løn

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Helle Juncher Christensen på tlf. 72597985

Ansøgningsfrist: 23. april 2019
Samtaler: afholdes 29. april 2019

OBS Stillingen skal søges via link på stillingsannonce på Egedal Kommunes hjemmeside. Link til annoncen tryk her

Vikar søges til det særlige tilbud Bakkebo i Ølstykke

Egedal Kommunes Bo og aktivitetscenter, søger vikarer til Det særlige tilbud Bakkebo, Carl Hansens Alle 1-15, 3650 Ølstykke

Afdeling Søvænge er en afdeling under Bo og aktivitetscenteret, hvor det særlige tilbud Bakkebo hører under.
Huset rummer 5 lejligheder og desuden er der fælles køkken, opholdsstue og vaskerum.

Målgruppen:
Er for udviklingshæmmede beboere med særlige behov og problematikker, herunder kan 1 af beboerne til tider have en udad reagerende adfærd
På nuværende tidspunkt bor der 4 mænd og 1 kvinde.
Den pædagogiske tilgang er tilpasset beboernes behov, ressourcer og vanskeligheder.
Dagbeskæftigelse er indeholdt, da 3 af beboerne ikke har et tilbud og den kvindelig beboer tager man på arbejde sammen med.

Vi arbejder med størst mulig brugerindflydelse og beboerne inddrages i dagligdagens gøremål.
For alle beboere gælder det, at der arbejdes med en aktiv og struktureret hverdag, hvor der tages hensyn til den enkeltes interesser og behov.

Det er et “must”, at man har kørekort.

Arbejdstiden:
Vi søger vikarer der kan tage vagter dag, aften og nat.
Vi søger vikarer, som kan arbejde alle ugens dage ved ferie, sygdom, kursus.

Dag/ aften: der lægger arbejdstiden mellem 5 til 14 timer.
Nat: der lægger arbejdstiden fra 22-07.

Yderligere oplysninger kontakt Bakkebo på tlf. 72 59 99 86 eller teamleder Britt Christensen på tlf. 72 59 79 97.

Så er DU vores kommende vikar, så send en motiveret ansøgning.

Ansøgningsfrist senest den 28 april 2019.

Der vil blive indhentet straffeattest.
Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst og principper for Ny Løn

OBS Stillingen skal søges via link på stillingsannonce på Egedal Kommunes hjemmeside. Link til annoncen tryk her

 

Skelhøj søger vågen natmedarbejder til natteamet

Skelhøj er et bosted for voksne fysisk og psykisk handicappede, med 30 boliger fordelt på 4 huse.

Skelhøj er beliggende i Veksø tæt på S tog (linje H og C)

Stillingen er på 33-35 timer om ugen og kan søges af omsorgsmedhjælpere eller social og sundhedshjælpere.

Vi søger en kollega som kan arbejde fra mandag til søndag fra 2200-0700 i lige uger.

Din primære opgave er, at overvåge en beboer om natten

Vi forventer du er:

 

 • God til at sætte grænser
 • Rummelig og tolerant
 • Har et positivt menneskesyn
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Kan være vågen om natten
 • Har overblik og kan handle selvstændigt
 • Altid arbejde ud fra at beboeren er i centrum
 • Bidrage til at løse forskelligartede opgaver som opstår akut
 • Mødestabil og fleksibel
 • Erfaring med at arbejde om natten

Vi tilbyder:

 

 • Du kommer til at indgå et team af dygtige medarbejdere
 • Du bliver en del af et team på 11 medarbejdere
 • Et grundig introduktionsforløb
 • Et godt kollegialt fællesskab
 • Respekt for hinandens forskelligheder
 • En afslappet og humoristisk tone

Yderligere information kontakt:

Teamleder Anne D. Junker 72 59 79 23

Løn og ansættelsesvilkår:

Efter gældende overenskomst og ny løn.

Ansøgningsfrist :

28. april 2019

OBS Stillingen skal søges via link på stillingsannonce på Egedal Kommunes hjemmeside. Vedlæg ansøgning og CV .

Link til annoncen tryk her

 

Skelhøj søger vikar til natteamet

Vi søger et antal tilkalde vikar er til vågen nat, som kan træde til ved sygdom, sommerferie, kursus, m.m.

Skelhøj er et bosted for voksne fysisk og psykisk handicappede, med 30 boliger fordelt på 4 huse.

Skelhøj er beliggende i Veksø tæt på S tog (linje H og C)

Stillingen som vikar kan søges af omsorgsmedhjælpere eller social og sundhedshjælpere

Arbejdstid er fra 21.45 til 07.15

Dine opgaver vil være:

Tilse beboerne

Være der for beboerne, hvis de har brug for det

Praktiske og plejeopgaver

Yderligere information kontakt:

Teamleder Anne D. Junker 72 59 79 23

Løn og ansættelsesvilkår:

Efter gældende overenskomst og ny løn

Ansøgningsfrist:

28.4.19

Vedlæg kort ansøgning og CV

OBS Stillingen skal søges via link på stillingsannonce på Egedal Kommunes hjemmeside. Link til annoncen tryk her

 

Skelhøj Team 2 søger 1 pædagog på 30 timer pr. uge. Fra 1. juli, eller hurtigst muligt.

På Skelhøj er der 4 Teams. Stillingen er i Team 2. Borgerne i Team 2 er i alderen 24 – 83, de har mange ressourcer og muligheder, som de skal opfordres og motiveres til at udnytte og bruge. De fleste af borgerne er mobile og de fleste har et veludviklet sprog. Borgernes handicap er udviklingshæmning, autisme og psykiatriske sidebygninger.
Alle borgerne har brug for hjælp og støtte til personligpleje.
Vi søger en pædagog som brænder for arbejdet, og som gennem en høj grad af motivation, initiativer og vedholdenhed i arbejdet er med til, i samarbejde med kollegaer og borgere, at skabe relationer og styrke borgernes selvværd, så de udvikler sig og deres livskvalitet øges.
En pædagog der, på den ene side forstår at sætte sig igennem og skabe rammer, og på den anden side udviser empati og forståelse over for borgerne. Samtidig forventes det, at du er loyal over for fælles beslutninger, og at du selvstændigt og i samarbejde med kollegaer kan udføre diverse opgaver både pædagogisk og administrativt.
Vi arbejder med relations pædagogik med en anerkendende tilgang, samt med den neuropædagogiske tilgang. Hvor en fast struktur i dagligdagen er med til at give borgerne forudsigelighed og tryghed.
Målsætningen på EKBA er grundlæggende, at skabe et trygt hjem for borgerne, hvor den enkeltes ønsker og behov bliver prioriteret, og hvor hverdagen er struktureret og forudsigelig for borgerne. Vi ønsker, at skabe rammer, hvor den enkelte borger har størst mulig indflydelse på og deltagende i eget liv. Vi arbejder med selv- og medbestemmelse.
Vi ønsker os en kollega der:
· Har respekten for at arbejde i borgernes hjem.
· Kan være synlig og handlekraftig i en omskiftelig hverdag.
· Kan arbejde struktureret og selvstændigt.
· Mener at samarbejde bygger på tillid, respekt og dialog.
· Tager udgangspunkt i at finde nye muligheder og løsninger ift. Den pædagogiske tilgang.
· Kan udvise engagement og loyalitet, og vægter fagligheden højt.
· Kan formulerer sig skriftligt og har erfaring med brugen af digital dokumentation, pædagogiske planer.
· Har kørekort.
Til gengæld kan vi tilbyde en arbejdsplads:
· Hvor alle er med til at udvikle og forme teamet.
· Hvor du arbejder for og med 7 borgere med meget forskellige behov og ressourcer.
· Der sætter pris på initiativer og handling.
· Der har fokus på faglig udvikling og personaleudvikling.
· Der arbejder med kommunikation, trivsel og samarbejde.
· Der anvender supervision, med ekstern superviser.
· Hvor vi kan se mulighederne frem for begrænsninger.

Da EKBA er en døgninstitution må du være beredt på skiftende arbejdstider. Både morgen- og aftenvagter, weekend arbejde hver 2. weekend, Samt helligdage.
Vi prioriterer en alsidig sammensat personalegruppe i forhold til køn, alder og erfaring.
Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn er efter gældende overenskomst / Ny løn og lokal lønpolitik.
Ansøgnings frist den 8.maj.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 20 og 21
Hvis du har spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Teamleder Lone Foss på telefon: 72 59 76 98 i tidsrummet 9.00 – 14.00 på hverdage.

OBS Stillingen skal søges via link på stillingsannoncen på Egedal Kommunes hjemmeside. Link til annoncen tryk her

 

 

Ferie afløser og tilkaldevikarer søges til Skelhøj i Veksø

Vi søger ferieafløsere og tilkaldevikarer på Skelhøj, Jægerbakken 38, Veksø som ligger tæt på Veksø station.
Der er 4 teams, og der bor mellem 7 -9 borgere i hvert team, i egen lejlighed.

Borgernes behov for støtte kan variere meget, men generelt har de brug for betydelig støtte til alt fra aktiviteter til personlig hygiejne. Flere af borgerne er kørestols brugere.
Vi søger medarbejder, som brænder for arbejdet, og som gennem motivation, initiativ og vedholdenhed i arbejdet er med til, i samarbejde medkollegaer og borgere, at skabe relationer og styrke borgernes selvværd.

Om Jobbet:
Fælles for borgerne på Skelhøj er, at de har brug for en højt specialiseret indsats inden for det pædagogiske, pleje- og omsorgsmæssige og det kommunikative område.
Du skal arbejde med personlig pleje, dagligdags gøremål og aktiviteter med borgerne, der er afhængig af støtte og hjælp 24 timer i døgnet. Vi arbejder efter en tydelig struktur, som er lavet sammen med den enkelte borger

Din profil:
• Du er studerende, pædagogisk assistent eller omsorgsmedarbejder

Dine opgaver:
• Pædagogisk arbejde, pleje og omsorgsarbejde i henhold til aktivitetsbeskrivelser, handleplaner statusbeskrivelser for borgerne
• Arbejdsopgaver der tilknytter sig til tilbuddets drift; oprydning, lettere rengøring, tøj vask madlavning etc.

Ansættelsesvilkår:
Jobbet er som ferieafløser, tilkaldevikar. Vagterne som tilkaldevikar kommer ofte med kort varsel, men kan i nogle tilfælde være kendt i et stykke tid.

Arbejdstiden er placeret både på hverdage, i weekenderne samt helligdage i tidsrummet
kl. 7.00 – kl. 23.00.

Løn efter gældende overenskomst.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Teamleder Randi Jørgensen mobil: 7259 7980 eller Teamleder Lone Foss mobil: 7259 7998.

Vi holder løbende samtaler, men annoncen lukker ned den 31/5.

 

OBS Stillingen skal søges via link på stillingsannoncen på Egedal Kommunes hjemmeside. Link til annoncen tryk her