Beboer indflydelse

Beboermøder
 • Bogrupperne holder beboermøder minimum 1 gang om måneden.
 • Beboerne kommer med forslag til emner og punkter til mødet.
 • Dagsorden sættes op, så beboerne er orienterede om mødets indhold.
 • Beboerrådsrepræsentantens rolle på beboermøderne:
  • orienterer til beboermøde fra brugerrådets møde.
  • punkter med til beboerrådsmødet.
  • emner fra beboerrådet til brugerrådets møde
Brugerråd

EKBA har oprettet bruger råd efter SEL § 16, stk. 2, for at beboerne har formel indflydelse på deres bosted.

Formål
 • at give beboerne så stor indflydelse som mulig på eget liv på EKBA
 • at skabe et forum for dialog  mellem ledelse og beboerne om:
  • hvordan hverdagen kan være på botilbuddene.
  • indhold og regler for det daglige liv i og omkring boligen i botilbuddene, fx i forbindelse med arbejdsrutiner, aktiviteter m.v.
Valg

Der afholdes valg hvert 2. år i januar.
Der vælges en repræsentant for hver bogruppe. Valget foregår i relation til kulturen i den konkrete bo-gruppe fx i forbindelse med et beboermøde.
Brugerrådet  holder møde en gang i kvartalet.