Beboerne

Målgrupperne på EKBAs botilbud

Vores målgruppe er borgere med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelser. Mange af beboerne er udviklingshæmmede eller har en hjerneskade, som enten er medfødt eller erhvervet tidligt i barndommen. Borgerne  har oftest flere komplicerede funktionsnedsættelser udover den primære diagnose f.eks. angst, forandret virkelighedsopfattelse, udadreagerende- eller indadreagerende adfærd, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, etc..

Målgrupperne på Egedal Kommunes Solisttilbud

I vores solisttilbud er målgruppen borgere som er udviklingshæmmede eller har medfødt- eller erhvervet hjerneskade evt. med en overbygning indenfor autismespektret eller lignende som medfører behov for et solisttilbud med 1:1 støtte med døgndækning. Borgerne har i reglen behov for afskærmning fra unødige stimuli, stort behov for tydelig struktur, forudsigelighed og rutiner. Borgerne vil have tendens til udad- eller indadreagerende adfærd.