Det pædagogiske arbejde

Medarbejderne indgår i en teamstruktur.  Teamets arbejdsopgaver tager udgangspunkt i organisationens kerneydelser:

 1. at sikre at beboerne har indflydelse på deres eget liv
 2. at yde socialpædagogisk bistand med udgangspunkt i beboernes behov, herunder
  • At yde omsorg og pleje.
  • At hjælpe og støtte.
  • At ledsage beboerne til f.eks. læge og tandlæge
  • At udføre praktiske opgaver.
  • At sikre at beboerne føler sig sikre og trygge.
  • At have løbende kontakt til beboernes pårørende.