Metoder

Vi tager udgangspunkt i beboerens § 141 handleplan og funktionsniveau. Vi arbejder med individuelle tilpassede forløb, i form af mål og delmål. Delmålene kan ændres, fx når beboeren ønsker et nyt delmål eller beboerens funktioner ændres.

Den faglige relation er grundlaget for vores professionelle tilgang og metoder, fx

  • Neuropædagogik
  • Low arousal

Vi dokumenterer og evaluerer vores arbejde i dialog med hinanden og med beboerne.

Delmål, mål og evalueringer danner grundlag for vores oplæg til kommende pædagogiske indsatser og tages op i forbindelse med beboernes planmøder med sagsbehandler.