Mission, Vision & Menneskesyn

Mission
Det er EKBA´s  opgave at samarbejde med den enkelte beboer, så de får hjælp, støtte og vejledning til at kompensere for eller leve med eget handicap.
Målet er størst mulig selvbestemmelse og mestring af eget liv samt trivsel.

Vision IMG_2951
Beboerne på EKBA har mulighederne,
så de lever det liv, de ønsker
Fordi …

 • Vi har et solidt fælles fundament – og
  bruger vores forskellighed som en styrke
 • Vi har en høj faglighed
 • Vi ved, hvad vi gør og hvorfor,
 • Vi arbejder målrettet og har mod til at gå nye veje
 • Vi får det bedste frem i hinanden, i alt hvad vi gør
 • Vi er nysgerrige og lydhøre og dynamisk handlende
 • Vi er en attraktiv arbejdsplads og uddannelsessted og
  et inspirerende tværfagligt læringsmiljø

Menneskesyn

 • Alle mennesker er unikke og ligeværdige
 • Mennesker er forskellige, forskellige behov,
  evner og færdigheder, men uanset hvem vi
  er, og hvad vi kan, har vi alle den samme
  værdi som menneske
 • Vi ser, hører og møder hinanden med
  lydhørhed og viljen til at forstå