Om EKBA

_DSC7101

Hvad er EKBA – Egedal Kommunes Bo og Aktivitetscenter

 

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter EKBA  består af 2 store og 3 små botilbud for borgere med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelser samt 2 solisttilbud. Vi har også et mindre aktivitets- og samværstilbud for nogle af  vores beboere i Tofteparken i Ølstykke.

EKBA er pr 1/6-2021 opdelt i 3 afdelinger, med hver sin ledelse.

Afdeling Satellitterne, består af  vores specialtilbud Bakkebo, Team D (fra Søvænge), begge beliggende i  Ølstykke og solist tilbuddene  Brederødvej i Brederød ved Frederiksværk
og Ved Kirkeengen i Slangerup.

Afdeling  Skelhøj som har 4  team (boenheder) er beliggende i Veksø Sj.

Afdelings Søvænge, som har 3 team A, B og C , Vejbo, Aktivitets- og samværstilbuddet Tofteparken alle beliggende i Ølstykke og et mindre botilbud Rugvænget beliggende i Stenløse.

Vores målgruppe er borgere med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelser, mange er udviklingshæmmede eller har en hjerneskade, som enten er medfødt eller erhvervet tidligt i barndommen. Borgerne  har oftest flere komplicerede funktionsnedsættelser udover den primære diagnose fx angst, forandret virkelighedsopfattelse, udadreagerende- eller indadreagerende adfærd, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, etc.
Vi tilrettelægger støtten ud fra den enkelte beboers behov.

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA) er beboernes hjem, hvor livet leves, og beboerne har det liv de ønsker med udgangspunkt i hver enkelts forudsætninger.

Det er EKBAs opgave at samarbejde med den enkelte beboer, så de får hjælp, støtte og vejledning til at kompensere for eller leve med eget handicap
Målet er størst mulig selvbestemmelse og mestring af eget liv samt trivsel