Om EKBA

_DSC7101

Hvad er EKBA – Egedal Kommunes Bo og Aktivitetscenter

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter EKBA består af 2 store og 3 små botilbud for borgere med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelser.

De 2 store tilbud Skelhøj og Søvænge har hver 4  team (boenheder).

EKBA har også 2 solisttilbud. Det ene ligger i Slangerup, det andet er i Brederød.

Udover vores botilbud har vi åbnet et aktivitets- og samværstilbud Tofteparken 15 i Ølstykke.

Vores målgruppe er borgere med psykisk- og fysisk funktionsnedsættelser, mange er udviklingshæmmede eller har en hjerneskade, som enten er medfødt eller erhvervet tidligt i barndommen. Borgerne  har oftest flere komplicerede funktionsnedsættelser udover den primære diagnose fx angst, forandret virkelighedsopfattelse, udadreagerende- eller indadreagerende adfærd, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse, etc.
Vi tilrettelægger støtten ud fra den enkelte beboers behov.

Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter (EKBA) er beboernes hjem, hvor livet leves, og beboerne har det liv de ønsker med udgangspunkt i hver enkelts forudsætninger.

Det er EKBAs opgave at samarbejde med den enkelte beboer, så de får hjælp, støtte og vejledning til at kompensere for eller leve med eget handicap
Målet er størst mulig selvbestemmelse og mestring af eget liv samt trivsel