Pårørende

Du er måske pårørende til en, der bor på EKBA – eller det kan være du overvejer, om dit familiemedlem kan have glæde af et liv på EKBA.

Pårørendesamarbejde er vigtigt for os. Vi ønsker at have et tæt samarbejde med vores beboer og de personer, der har en betydelig indflydelse på beboerens liv.
Vores formål er at bevare beboerens sociale netværk udenfor botilbuddet. Vi prioriterer dette for at styrke beboeren i at få mest mulig indflydelse og selvbestemmelse i forhold til eget liv.

Vi håber, du bliver nysgerrig og får lyst til at aftale et besøg, se dig omkring og få en snak med os.

 

Du er velkommen til at kontakte en af vores ledere og aftale besøg:

Ledere tilknyttet Satellitterne: Bakkebo, Team D (Søvænge), Brederødvej og Ved kirkeengen

Botilbudsleder: Vakant
Teamleder: Britt Christensen. Tlf.: 7259 7997, mail:

Ledere tilknyttet Skelhøj

Botilbudsleder: Tina Falk Seldorf. Tlf: 7259 7999, mail:
Gruppeleder: Christina Grønager Frandsen. Tlf 7259 7987 mail:

Teamledere tilknyttet Søvænge team A, B og C, Rugvænget, Vejbo og Aktivitetstilbud Tofteparken

Botilbudsleder Kristine Larsen. Tlf: 7259 7952, mail:
Gruppeleder Louise Tolver Schmidt. Tlf 7259 8364, mail: