Visitation

Visitation sker i visitationen i Center for Social Service (CSS).

Det er gennem din sagsbehandler, du kan visiteres til EKBA.

Din sagsbehandler kan kontakte teamleder for handicapteamet : Jan Falk på telefon: 72596598.