Visitation

Visitation sker i visitationen i Center for Myndighed og Social Service (CMS).  Visitationspapirer kan sendes sikkert til Administrationen i CMS   ">

Det er gennem din sagsbehandler, du kan visiteres til EKBA.