EKBA´s Botilbud

EKBA er Egedal Kommunes botilbud til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis. Vi har botilbud efter Servicelovens § 107 og § 108 og regner snart med at åbne et dagtilbud efter Servicelovens §104.

Vi er én organisation, hvor forskelligheden er vores styrke.

EKBA´s medarbejdere er organiseret i team.  Et team svarer til en boenhed.

På EKBA har alle teammedlemmer ansvaret for beboerne i bo-enheden.

Teamene er delt i grupper omkring enkelte beboere.  Dvs. et mindre antal medarbejdere har et mere indgående kendskab til de beboerne der er knyttet til gruppen. Vi kalder dem “beboer ansvarlige”.

I stedet for at en beboer får en kontaktperson, har vi derfor valgt at oprette grupperne. Vi mener det er mindre sårbart og det giver mulighed for at sikre beboerens forskellige behov, fordi flere øjne ser mere end et enkelt par. Personalet i grupperne har ofte forskellig faglig baggrund. Grupperne er udover det indgående kendskab til beboeren ansvarlige for den enkelte beboers daglig liv, tilrettelæggelse af støtte, struktur, planer og mål.