Supervision

Arbejdet med mennesker kræver en høj grad af faglighed, viden og inddragelse af den personlige faglighed.

slide_samtale

Vi ønsker at udvikle og kvalificere fagligheden både gennem det daglige pædagogiske arbejde, vores dokumentation og gennem gensidig læring. Derfor prioriterer vi supervisionen højt, som en del af teamenes faglige læring og fordybelse.

Supervisionen er med ekstern supervisor.