Team A

Beboerne i Team A

I Team A bor 9-beboere, alle med forskellige funktionsnedsættelser og dermed forskellige behov. Flere beboere har ikke har verbalt sprog, men kan lidt tegn til tale, og har et godt kropssprog. Andre beboere taler også verbalt og understøtter selv ved tegn og kropssprog.

Beboernes er mellem 42 og 68 år gamle. 2 beboere er kvinder, 7 mænd, heraf en kørestolsbruger.

Søren s Grisefest 2013 173

Vores kendetegn
At skabe en tryg og forudsigelig hverdag.
At skabe et trygt hjem i dagligdagens rytmer.
At beboerne har mulighed for individuelle oplevelser og oplevelser sammen med med-beboere.
At tilgodese alle 9 beboeres behov på trods at funktions forskelligheder.
At vedligeholde gamle traditioner og skabe nye, som beboerne udvikler deres.

Vores fokus
Teams A´s fokus er at beboerne har så megen indflydelse som muligt og inddrages i hverdagen, f.eks.  ved beboermøder. Her kommer beboerne med deres ønsker og behov. Vi taler om muligheder og ønsker inden for emner beboerne kommer med og/ eller vi kommer emner som f.eks. i forhold til årets gang, julefrokost, sommerfest mv.
Beboerne har indflydelse på kosten, de beslutter og kommer med forslag til maden på beboermøderne. Beboerne er med til at lave maden i den udstrækning de kan og har lyst til det.

malerLivet i Team A
Vi arbejder på at beboerne i Team A, får et netværk blandt de øvrige beboere. Team A er basen hvor beboerne kan hjælpe hinanden.
Beboeren accepterer sit handicap og sine ønsker og behov for hjælp og vejledning
Beboerne accepterer og kender de øvrige beboeres handicap og behov for hjælp og vejledning
Vi støtter og finder de hobby- og fritidsaktiviteter beboerne interesserer sig for. Nogle aktiviteter foregår hjemme i Team A eller på tværs af Søvænge, andre helt udenfor Søvænge.

Vi har tæt kontakt og samarbejde med pårørende, selvfølgelig efter ønsker og behov. Vi har blandt andet en årlig pårørendedag . Den er rigtig hyggelig, hvor alle møder hinanden og vi får talt om stort og småt.