Team C

2822_241x288Beboerne i team C
I team C bor 2 kvinder og 4 mænd i alderen 21 til 72 år. Alle vores beboere har brug for faste rammer og en forudsigelig hverdag.

Vores Fokus
Vi arbejder særligt med vores grundige kendskab og viden om beboerne i de 2 omsorgsgrupper. Særligt i fokus beboernes oplevelse af større omsorg og tryghed i deres liv og hverdag. Derved har vi altid blik på beboernes muligheder for udvikling og hverdag altid i fokus.
Vores arbejde tager udgangspunkt i beboernes handleplaner og mål, på baggrund af målene udarbejder vi delmål i samarbejde med beboerne. Delmålene tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder og behov og kan handle om alt fra kommunikation, ferier, hverdagens rutiner og ændres efter beboernes behov og udvikling.
Vi planlægger og strukturerer hverdagene efter delmålene og beboernes behov. Vi har særlig vægt på tæt samarbejde med beboernes dagbeskæftigelse, forældre og pårørende. Vi holder traditionerne i hævd, fastelavn, påske- og julefrokost, ser alle frem til hvert år!
Vi arbejder med vores faglighed hele tiden, vores debriefing hver dag gør at altid udvikler vores faglighed.

Vores fokus
Et af vores fokuspunkter er beboernes mulighed for med- og selvbestemmelse gennem deres kommunikation. En del beboere har svag verbal kommunikation. Vi bruger de kommunikationsformer beboerne forstår bedst f.eks. piktogrammer, tegn-til-tale og arbejder med tydelige og konkrete kommunikationsformer.