Team D (afdeling Satellitterne)

Boligerne
hopDe 3 lejligheder er afskærmet fra de øvrige afdelinger. Lejlighederne har egen indgang, og et fællesrum med køkken.

Beboerne i team D
Alle tre beboere har meget forskelige diagnoser, funktionsniveau, samt opvækstvilkår. Fælles for dem alle er, at de alle tre beboere har brug for og profiterer meget af den daglige ”1 til 1” relation.

Vores kendetegn
Formålet med tilbuddet er, at skabe et individuelt tilpasset døgntilbud, hvor beboeren på længere sigt kan fungerer bedre i kraft af deres intensive støtte.

Vores fokus
Den pædagogiske tilgang tilpasses beboernes behov, ressourcer og vanskeligheder. Vi lægger vægt på at kunne give beboerne en værdig dagligdag og udvikle tilbud tilpasset den enkelte beboer.

gymnastikLivet i team D
For alle tre beboere lægger vi vægt på at opretholde en struktureret hverdag, hvor der tages individuelle hensyn ud fra deres dagsform. Vi giver beboerne mulighed for at være selv – og medbestemmende i deres dagligdag, så de opnår størst mulig trivsel og udvikling. Den enkelte beboer mulighed for dagstilbud og arbejde ud fra deres individuelle behov. Vi skræddersyer dagstilbuddet til den enkelte beboer.
I vores omsorgsgrupper har vi særligt og tæt fokus på den enkelte beboer og løfter opgaverne som økonomi, omsorg og alle hverdags ting samt handleplaner og delmål.

Aktivt gå tur i kbh